Arkadiusz Gacparski

Był wybitnym artystą, rysownikiem, grafikiem, karykaturzystą. Był rodowitym szczecinianinem, autorem licznych plakatów, scenografii teatralnych, portretów, rysunków satyrycznych, a nade wszystko znakomitych karykatur, które przez 30 lat stworzyły swoisty "gabinet osobliwości".

Należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz Stowarzyszenia Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Pracę artystyczną rozpoczął od publikacji w "Polityce" i "Szpilkach", by przewijać się później przez strony "Głosu Szczecińskiego", "Kuriera Szczecińskiego" "Dziennika Poznańskiego", "Tygodnika Poznaniak", "Wielkopolanina". Współtworzył "Piwnicę przy Krypcie", współorganizował przez wiele lat słynne szczecińskie "Dymnalia".

Był autorem wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Miał w swoim dorobku ilustracje do książek dla dzieci oraz karykatury i portrety znanych postaci całego zachodniopomorskiego regionu - biznesmenów, aktorów, polityków, lekarzy, muzyków, sportowców, naukowców.

Arkadiusz Gacparski zmarł po długiej chorobie 14 kwietnia 2013 roku.